MultiMasz

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP

oslona

Dostosowywanie maszyn do minimalnych wymagań

W toku wieloletniego rozwoju przemysłu, instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy, wypracowały szereg standardów, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakładzie pracy.


NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY WSPARCIE W PROCEDURACH DOSTOSOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 2002 ROKU ORAZ PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI


 

Minimalne wymagania dla maszyn

  Dzięki posiadanej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, firma MultiMasz świadczy usługi, które mają na celu dostosowanie maszyn do wymagań BHP. Procedura przebiega w kilku etapach:chmurka_nr_2

 • weryfikacji stanu technicznego u Klienta (sporządzenie tzw. listy kontrolnej - "checklisty" stwierdzającej stopień w jakim minimalne wymagania dla maszyn mijają się z rzeczywistymi oraz określenie koniecznych zmian)
 • przygotowania projektu (oszacowanie kosztów technicznych i organizacyjnych, sporządzenie harmonogramu prac)
 • realizacji czyli wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych (montaż i uruchomienie),dotyczy m.in.:

 

    - elementów sterowniczych
    - uruchamiania maszyny
    - zatrzymywania awaryjnego
    - osłon
    - odłączania maszyn od źródeł energii
    - znaków ostrzegawczych
    - zabezpieczenia przez ryzykiem pożaru, wybuchu, porażenia prądem 

 • wykonanie stosownej dokumentacji oraz wystawienie Deklaracji Zgodności na maszynę.

 
Ponadto, w ciągłej sprzedaży posiadamy produkty służące poprawie bezpieczeństwa:
  • osłony i urządzenia ochronne: osłony harmonijkowe, teleskopowe, roloosłony na elementy wirujące, ekrany przeciwwiórowe,
  • profesjonalne oświetlenie stanowiskowe: lampy halogenowe,
  • elementy elektryczne: przekaźniki, wyłączniki krańcowe, awaryjne, stacyjki,
  • prowadniki kabla,
  • oznaczniki bezpieczeństwa i piktogramy.


ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ!


Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) pracodawcy mają obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych. Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r.


MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Wrocławska 96, 63-640 Bralin k. Kępna, tel.: +48 62 7915100, fax: +48 62 7915155, multimasz@multimasz.pl
Multimasz na Allegro