MultiMasz

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP

oslona

OFERUJEMY PAŃSTWU WSPARCIE W PROCEDURACH DOSTOSOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZGODNIEZ OBOWIĄZUJĄCYM

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 2002 ROKU ORAZ PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI


 

chmurka_nr_2 Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP zaczynamy od:

 • weryfikacji stanu technicznego u Klienta (sporządzenie tzw. listy kontrolnej - "checklisty" stwierdzającej stopień w jakim minimalne wymagania dla maszyn mijają się z rzeczywistymi oraz określenie koniecznych zmian)
 • przygotowania projektu (oszacowanie kosztów technicznych i organizacyjnych, sporządzenie harmonogramu prac)
 • realizacji czyli wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych (montaż i uruchomienie)

dotyczy m.in.:

    - elementów sterowniczych
    - uruchamiania maszyny
    - zatrzymywania awaryjnego
    - osłon
    - odłączania maszyn od źródeł energii
    - znaków ostrzegawczych
    - zabezpieczenia przez ryzykiem pożaru, wybuchu, porażenia prądem 

 • wykonanie stosownej dokumentacji oraz wystawienie Deklaracji Zgodności na maszynę.

 
Ponadto, w ciągłej sprzedaży posiadamy produkty służące poprawie bezpieczeństwa:
  • osłony i urządzenia ochronne: osłony harmonijkowe, teleskopowe, roloosłony na elementy wirujące, ekrany przeciwwiórowe,
  • profesjonalne oświetlenie stanowiskowe: lampy halogenowe,
  • elementy elektryczne: przekaźniki, wyłączniki krańcowe, awaryjne, stacyjki,
  • prowadniki kabla,
  • oznaczniki bezpieczeństwa i piktogramy.


ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ!


Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) pracodawcy mają obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych. Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r.


MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Wrocławska 96, 63-640 Bralin k. Kępna, tel.: +48 62 7915100, fax: +48 62 7915155, multimasz@multimasz.pl
Multimasz na Allegro