Dlaczego centralne smarowanie jest konieczne przy korzystaniu z maszyn przemysłowych?

Nowoczesne maszyny przemysłowe składają się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Wszystkie stykające się ze sobą części są narażone na negatywne skutki tarcia, które przyczyniają się do spowolnienia ich pracy oraz zmniejszenia ich wydajności. Dzięki smarowaniu wszystkich punktów, w których stykają się ze sobą współpracujące powierzchnie, regularnie odświeżany jest na nich film smarny, a maszyna ma zapewnioną płynną pracę.


Układy centralnego smarowania to nowoczesne rozwiązanie smarownicze. Pełna automatyzacja procesu smarowania pozwala nie tylko zaoszczędzić czas pracowników, ale także zapewnia systematyczne dostarczanie optymalnej ilości środka smarnego do wszystkich wymagających tego miejsc. Wielką zaletą takich układów jest fakt, iż smarowanie może odbywać się podczas pracy maszyny. Dzięki układom centralnego smarowania urządzenia wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu pracują wydajnie i bez zbędnych przestojów.

Dlaczego maszyny przemysłowe wymagają regularnego smarowania?

Stykające się ze sobą ruchome elementy maszyn przemysłowych muszą być regularnie smarowane. Tylko dobrze nasmarowana maszyna może pracować efektywnie i wydajnie. Smarowanie to czynność, dzięki której tarcie występujące pomiędzy współpracującymi ze sobą częściami jest minimalizowane. Na skutek zaniedbania smarowania może dojść do powstania niebezpiecznych zatarć, które są częstą przyczyną różnych awarii i usterek. Prawidłowo i regularnie realizowane smarowanie wydłuża żywotność maszyny i zapewnia jej bezawaryjną pracę. Systematyczne dawkowanie i wprowadzanie środka smarnego do wszystkich węzłów tarcia zmniejsza zużycie cieplne oraz zapewnia maszynom pracę z pełną mocą.

Jakie są największe zalety układów centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania mają wiele zalet. Jedną z nich jest pełna automatyzacja procesu smarowania, dzięki czemu nie są w tę czynność zaangażowani pracownicy zakładu. Kolejnym atutem jest możliwość przeprowadzania smarowania podczas pracy maszyny. Dzięki temu nie są wymagane regularne przerwy konserwacyjne, a praca może przebiegać sprawnie i bez żadnych zakłóceń.

Systematyczne smarowanie wszystkich wymagających tego punktów jest również gwarancją płynnej pracy. Smar dostarczany w regularnych odstępach czasu do wszystkich newralgicznych punktów tarcia sprawia, że części (np. łożyska) wolniej się zużywają i nie są narażone na ewentualne awarie. Niwelowanie negatywnych efektów tarcia powoduje bowiem, że nie trzeba zatrzymywać produkcji, aby wymienić zużyte elementy maszyny na nowe albo przeprowadzić jej kosztowny remont. W ten sposób można zatem znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne.

Zastosowanie układów centralnego smarowania niesie za sobą jeszcze jedną korzyść – pozwala zoptymalizować zużycie środków smarnych. Urządzenia przemysłowe pracują niezawodnie, a smarowanie jest zawsze dopasowane do potrzeb konkretnej maszyny i specyfiki jej pracy. Wielką zaletą tych układów jest również łatwość ich obsługi oraz możliwość dostosowania instalacji do wymagań obsługiwanych przez nie urządzeń. Dzięki nim maszyny przemysłowe mają zapewnioną większe możliwości wytwórcze, a generowany przez nie hałas oraz wibracje są ograniczone.