Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Jedną z naszych usług jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP – zarówno pojedynczych obrabiarek, jak i całych parków maszynowych. Konieczność przeprowadzenia tej procedury reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Zgodnie z jego treścią pracodawcy mają obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych. Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r.

 

Oferta produktów zwiększających bezpieczeństwo maszyn

Ponadto w ciągłej sprzedaży posiadamy produkty pozwalające na dostosowanie maszyn do minimalnych wymagania:

  • osłony bezpieczeństwa do maszyn i urządzenia ochronne,
  • profesjonalne oświetlenie stanowiskowe: lampy halogenowe, lamy robocze LED,
  • elementy elektryczne: przekaźniki, wyłączniki krańcowe, awaryjne, stacyjki,
  • prowadniki kabla,
  • oznaczniki bezpieczeństwa i piktogramy.

W naszej ofercie zgromadziliśmy takie rozwiązania, które skutecznie zwiększą bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem obrabiarek do metalu (niezależnie od ich rodzaju). Dołożymy wszelkich starań, bo doradzić w doborze odpowiednich elementów. Zapraszamy do kontaktu.

 

Jak przebiega dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP?

Przebieg procedury dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP można opisać w następujących krokach:

  • Pierwsza faza to weryfikacja stanu technicznego obrabiarek u klienta, która polega na sporządzeniu tzw. listy kontrolnej („checklisty”) stwierdzającej stopień, w jakim minimalne wymagania dla maszyn mijają się z rzeczywistymi. Następnie określamy konieczne do wprowadzenia zmiany.
  • Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu przez naszych specjalistów, na co składa się m.in. oszacowanie kosztów technicznych i organizacyjnych oraz sporządzenie harmonogramu prac koniecznych do wykonania.
  • Po akceptacji projektu przez klienta przystępujemy do realizacji, czyli wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych poprzez montaż i uruchomienie. Dotyczy to m.in.: elementów sterowniczych, zatrzymywania awaryjnego, montażu osłony bezpieczeństwa, odłączania maszyn od źródeł energii, umieszczenia znaków ostrzegawczych, zabezpieczenia przed ryzykiem pożaru, wybuchu czy porażenia prądem.
  • Ostatnim etapem jest wykonanie stosownej dokumentacji oraz wystawienie oświadczenia o zgodności maszyny z minimalnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.oslonydomaszyn.pl

 

Dlaczego dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP jest konieczne?

Operatorzy różnego rodzaju obrabiarek na co dzień narażeni są na działanie wielu czynników niebezpiecznych, często prowadzących do groźnych wypadków. Z tego powodu konieczne jest nie tylko postępowanie zgodne z zasadami BHP, ale też dostosowanie do tych wymogów wykorzystywanych urządzeń. Fachowy montaż odpowiednich osłon, zabezpieczeń przeciw pożarom czy porażeniom prądem oraz innych rozwiązań technicznych zapobiega wielu groźnym wypadkom, dlatego w interesie każdego pracodawcy leży dostosowanie maszyn do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co więcej, jako że obowiązek dostosowania maszyn do wymagań BHP wynika ze wspomnianego wyżej rozporządzenia, zignorowanie go stanowi poważne wykroczenie. Niespełniające wymogów maszyny stanowią bowiem zagrożenie na stanowiskach pracy, przez co zwiększają ryzyko wypadku, za który winą obarczony będzie pracodawca. Może on wówczas ponieść zarówno odpowiedzialność finansową, jak i karną.

Z tego powodu warto upewnić się, że wszystkie obrabiarki dostosowane są do minimalnych wymogów BHP, a procedurę tę powierzyć specjalistom. Nasz zespół inżynierów ma szeroką wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz praktyczne doświadczenie, dzięki któremu zaproponują skuteczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników.