Minimalne wymagania dla maszyn

maszyna do obróbki metalowej

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) pracodawcy mają obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych. Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r.

DOSTOSOWUJEMY POJEDYNCZE OBRABIARKI ORAZ CAŁE PARKI MASZYNOWE DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP

weryfikujemy stan techniczny maszyn u Klienta  —> przygotowujemy indywidualny projekt i wycenę  —> wdrażamy odpowiednie rozwiązania techniczne  —> wykonujemy stosowną dokumentację oraz wystawiamy oświadczenie o zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami BHP

Dzięki posiadanej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, firma MultiMasz świadczy usługi, które mają na celu dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP. Procedura taka, przebiega w kilku etapach.

  • Pierwsza faza, to weryfikacja stanu technicznego obrabiarek u Klienta, która polega na sporządzeniu tzw. listy kontrolnej („checklisty”), stwierdzającej stopień w jakim minimalne wymagania dla maszyn mijają się z rzeczywistymi oraz określenie koniecznych zmian.
  • Kolejny krok, to przygotowania projektu prez naszych specjalistów, czyli: oszacowanie kosztów technicznych i organizacyjnych oraz sporządzenie harmonogramu prac koniecznych do wykonania.
  • Po akceptacji projektu przez Klienta, przystępujemy do realizacji, czyli wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych poprzez montaż i uruchomienie, dotyczy to m. in.: elementów sterowniczych, uruchamiania maszyny, zatrzymywania awaryjnego, osłony bezpieczeństwa, odłączania maszyn od źródeł energii, znaków ostrzegawczych, zabezpieczenia przez ryzykiem pożaru, wybuchu, porażenia prądem
  • Ostatnim etapem jest wykonanie stosownej dokumentacji oraz wystawienie oświadczenie o zgodności maszyny z minimalnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

JESTEŚMY WYŁĄCZNYM PRZEDSTAWICIELEM NA POLSKĘ CERTYFIKOWANYCH OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH  DO MASZYN

tecnologo

produktyprodukty 1produkty 2produkty 3

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.oslonydomaszyn.pl

 

Ponadto, w ciągłej sprzedaży posiadamy produkty zapewniające bezpieczeństwo maszyn, pozwalające zapewnić minimalne wymagania dla maszyn:

  • osłony bezpieczeństwa i urządzenia ochronne: osłony harmonijkowe, teleskopowe, roloosłony na elementy wirujące, ekrany przeciwwiórowe
  • profesjonalne oświetlenie stanowiskowe: lampy halogenowe, lamy robocze LED
  • elementy elektryczne: przekaźniki, wyłączniki krańcowe, awaryjne, stacyjki
  • prowadniki kabla
  • oznaczniki bezpieczeństwa i piktogramy