Do czego służą uchwyty elektromagnetyczne?

Obrabianie różnych materiałów ferromagnetycznych na obrabiarkach do metalu byłoby trudne bez zastosowania specjalnych uchwytów magnetycznych lub elektromagnetycznych nazywanych również stołami. Są to elementy, których zadaniem jest unieruchamianie i trzymanie przedmiotów wykonanych z takich materiałów podczas ich obróbki. Wykorzystuje się je m.in. w szlifierkach, frezarkach czy tokarkach.

 

Jakie są największe zalety stosowania uchwytów elektromagnetycznych?

Do największych korzyści wynikających ze stosowania uchwytów elektromagnetycznych podczas obróbki zaliczyć można:

  • skrócenie czasu przygotowania przedmiotu do obróbki (nawet dziesięciokrotnie),
  • możliwość wygodnego obrabiania zarówno frontu, jak i bocznych powierzchni detalu,
  • brak ryzyka zdeformowania obrabianego elementu,
  • odporność uchwytów na działanie płynów chłodzących,
  • mogą być wykorzystywane podczas zautomatyzowanej produkcji,
  • ich konstrukcja jest wodoszczelna, 
  • instalacja takich uchwytów na dowolnych urządzeniach obróbczych jest łatwa,
  • zapewniają stałe działanie siły mocującej,
  • obrabiany element jest zamocowany do obrabiarki tylko jedną płaszczyzną, dzięki czemu narzędzia mogą bez problemu dotrzeć do jego pozostałych powierzchni.

Obróbkowe uchwyty elektromagnetyczne są przeznaczone do przytrzymywania przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych podczas ich obróbki. Wyposażone są w płytę chwytną nieulegającą namagnesowaniu, przewód zasilający, dwie listwy ograniczające oraz bieguny z uzwojeniami. W odróżnieniu od uchwytów magnetycznych uchwyty elektromagnetyczne zamiast magnesów trwałych wykorzystują elektromagnesy. Z tego względu, kiedy z jakichś przyczyn zostanie wyłączone zasilanie, przestaną działać, a obrabiany przedmiot nie będzie właściwie przytrzymywany. Dlatego przy ich montażu należy w sterowaniu maszyny wprowadzić zmiany, które w przypadku zaniku napięcia i zwolnieniu elektromagnesu spowodują natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

Uchwyty elektromagnetyczne wykorzystywane są w wielu obrabiarkach do metalu stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Są to m.in.: szlifierki czy frezarki oraz tokarki. Dzięki nim możliwa jest obróbka detali w jednym zamocowaniu.

W celu ułatwienia zdejmowania detali mocowanych na stole elektromagnetycznym do układu zasilania stołu podłącza się demagnetyzator, który rozmagnesowuje detal i ułatwia jego zdjęcie.