Jak dostosować maszyny do minimalnych wymagań?

Każda pracująca maszyna musi spełniać szereg rygorystycznych kryteriów. Przede wszystkim musi być dopasowana do minimalnych wymagań BHP. Dzięki temu praca na niej nie będzie stwarzała niebezpieczeństwa dla operatorów. Zapewnienie maszynom wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ich przez pracowników podczas pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców.

 

Dlaczego dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP jest ważne?

Według danych statystycznych GUS czynnikiem, który powoduje najwięcej wypadków w zakładach pracy, jest sprzęt roboczy, a w szczególności maszyny oraz inne urządzenia techniczne obsługiwane przez ludzi. Do aż 40% wypadków w zakładach pracy dochodzi właśnie podczas prac wykonywanych z maszynami. Najwięcej z nich ma miejsce podczas obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn oraz urządzeń, użytkowania sprzętu przeznaczonego do pracy na wysokości oraz w czasie używania maszyn i urządzeń mobilnych, a także podczas podnoszenia ładunków.

Dostosowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach pracy do minimalnych wymagań BHP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy obsługujących je osób. Dzięki temu zmniejsza się liczba nieszczęśliwych wypadków podczas pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych wyraźnie wzrasta.

 

Na czym polega dostosowywanie maszyn do minimalnych wymagań BHP?

Zasady dostosowywania maszyn do minimalnych wymagań BHP zostały dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dostosowywanie maszyn do minimalnych wymagań sprowadza się zazwyczaj do dokładnego przeglądu sprzętu oraz uzupełnienia urządzeń ochronnych. Jeżeli sprzęt ten jest w bardzo złym stanie technicznym, może zajść potrzeba jego wymiany (np. maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków).

Firmy, które zajmują się dostosowywaniem maszyn do minimalnych wymagań BHP, świadczą kompleksowe usługi, które obejmują: weryfikację stanu technicznego stosowanych maszyn u Klienta, przygotowanie indywidualnego projektu wraz z jego wyceną (znajduje się w nim harmonogram prac, które muszą być przeprowadzone), wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych, a także sporządzenie stosownej dokumentacji i wystawienie oświadczenia o zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami BHP.