Jak działają układy centralnego smarowania?

Optymalne dawkowanie oraz rozprowadzanie środka smarnego w wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu urządzeniach jest warunkiem koniecznym do zapewnienia im efektywnej i płynnej pracy. Aby ułatwić tę czynność i zagwarantować regularne oraz adekwatne do potrzeb danej maszyny smarowanie, zostały stworzone układy centralnego smarowania. Jest to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie smarownicze, dzięki któremu środek smarny jest dostarczany do wielu punktów smarowania.


Z jakich elementów składają się układy centralnego smarowania?

Nowoczesne układy centralnego smarowania to urządzenia składające się z wielu ściśle współpracujących ze sobą elementów. Są to między innymi: rozdzielacze, pompy centralnego smarowania, przewody smarowe i dozowniki, dysze natryskowe, system sterowania, filtry, zawory oraz złącza. Pompa centralnego smarowania to serce każdego układu. To dzięki jej pracy środek smarujący może być dostarczony do wszystkich punktów wymagających smarowania. Podłączony jest do niej przewód, którym transportowany jest smar.

Strumień substancji smarowniczej jest rozdzielany przy pomocy trójników, czwórników albo dozowników połączonych ze sobą szeregowo. Są one wyprodukowane z bardzo wytrzymałych materiałów. Układy centralnego smarowania umożliwiają efektywne smarowanie nawet najtrudniej dostępnych punktów. Układy centralnego smarowania charakteryzują się elastyczną konstrukcją, dzięki czemu można je konstruować tak, aby odpowiadały indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych w nim maszyn.

Jakie są zalety stosowania układów centralnego smarowania?

Zastosowanie układów centralnego smarowania przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim wyeliminowane jest ryzyko pominięcia węzłów tarcia w konkretnej maszynie. Smarowanie jest realizowane w regularnych odstępach czasowych przy użyciu optymalnej ilości środka smarnego. Takie rozwiązanie zapewnia systematyczne odświeżanie filmu smarnego na styku współpracujących ze sobą powierzchni. Smarowanie możne być wykonywane podczas pracy maszyny, dzięki czemu nie trzeba przerywać jej pracy, aby wykonać tę czynność konserwacyjną. Automatyzacja smarowania pozwala zaoszczędzić sporo czasu oraz energii pracownikom, którzy mogą dzięki temu zająć się wykonywaniem innych zadań.

Jakie są rodzaje układów centralnego smarowania?

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów układów centralnego smarowania. Każdy z nich dopasowany jest do różnych potrzeb urządzeń, a więc do obsługiwania różnej liczby punktów smarnych w częstotliwości określonej przez ich producentów. Różne rodzaje układów centralnego smarowania pracują w nieco inny sposób.

Jednoliniowe układy smarowania przeznaczone są do smarowania maszyn, których zapotrzebowanie na smar jest stosunkowo niewielkie. Progresywne układy smarowania są przeznaczone do maszyn o średnim zapotrzebowaniu na smar wyposażonych od kilku do kilkudziesięciu punktów smarnych. Układy natryskowe powstały, aby obsługiwać otwarte punkty smarownicze. Środek smarny jest w nich podawany przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. W układach dwuliniowych zaprojektowanych do smarowania maszyn z dużą liczbą punktów smarnych i o dużym zapotrzebowaniu na środek smarny pompa wysokociśnieniowa połączona jest z rozdzielaczem głównym. Podłączone są do niego dwa równoległe przewody, które rozprowadzają smar w całym układzie. Sercem każdego układu centralnego smarowania jest pompa odpowiedzialna za tłoczenie środka smarnego do instalacji.