Jakie prace można wykonać dzięki tokarkom uniwersalnym?

Tokarki uniwersalne to maszyny, których nie może zabraknąć w żadnym zakładzie produkcyjnym czy warsztacie remontowym. Są to obrabiarki służące do wykonywania obróbki skrawaniem. Można na nich obrabiać detale o powierzchni brył obrotowych takie jak np.: wałki, stożki czy kule, a także wykonać gwinty (zewnętrzne oraz wewnętrzne). Z tego wpisu dowiesz się, co dokładnie można zrobić, wykorzystując tokarki uniwersalne.

 

Jakie rodzaje prac można wykonać na tokarce uniwersalnej?

Tokarek uniwersalnych używa się, aby móc wykonać obróbkę skrawaniem detali ze stali, żeliwa, tworzyw sztucznych oraz nacięcia gwintów. Na maszynach tych realizowana jest zarówno obróbka zgrubna, jak i precyzyjna. Tokarki wyposażone są w imaki czteronożowe lub szybkozmienne. To właśnie one są podzespołami tokarki, w których mocowane są narzędzia obróbcze (noże tokarskie, wiertła, specjalistyczne narzędzia do gwintów). Ich zasada działania jest niezwykle prosta, a możliwości wykorzystania bardzo duże. Takie tokarki są stosowane na niemal każdej linii produkcyjnej, gdzie służą do obróbki bardzo małych lub bardzo dużych detali w produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.


Na tokarce uniwersalnej można przeprowadzić różne rodzaje obróbek, są to m.in.:

• toczenie wzdłużne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni walcowej,
• toczenie zewnętrznej powierzchni czołowej,
• toczenie stożka zewnętrznego, wewnętrznego,
 toczenie kształtowe (kopiowe), 
• wytaczanie wewnętrznej powierzchni cylindrycznej, czyli wytaczanie otworu,
• toczenie gwintu zewnętrznego, wewnętrznego,
• obróbka rowka,
• wiercenie w osi wrzeciona oraz obrabianego detalu,
• radełkowanie.


Czym się kierować przy wyborze tokarki uniwersalnej?

Wybierając tokarkę uniwersalną, warto zwrócić uwagę na kilka jej parametrów, aby optymalnie dopasować je do charakteru jej pracy. Najważniejszy jest rozstaw kłów, średnica toczenia nad łożem, a także maksymalna masa obrabianego przedmiotu. Znając te wielkości, można wybrać, taką tokarkę, która będzie idealnie odpowiadała na zapotrzebowanie Twojej firmy.

 

Na czym polega toczenie?

Toczenie, które odbywa się przy użyciu tokarek uniwersalnych, to czynność, której nie można by było wykonać bez pomocy specjalistycznego oprzyrządowania.  Na początku obrabiany element trzeba zamocować w szczękach uchwytu tokarskiego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to podpiera się go konikiem, podtrzymując w podtrzymce stałej lub ruchomej. W imaku umieszczonym na sporcie narzędziowym instaluje się wybrane narzędzie (np. nóż tokarski albo wiertło). W ten sposób operator obsługujący tokarkę może sterować po załączeniu posuwu mechanicznego ruchem narzędzia zarówno w osi prostopadłej, jak i równoległej do osi obrotu materiału.

Proces toczenia składa się z trzech etapów. Najpierw wykonywana jest obróbka zgrubna, potem kształtująca, a na sam koniec wykańczająca. Podczas obróbki zgrubnej pozbywa się większości nadmiaru materiału, zostawiając odpowiedni naddatek potrzebny na dalszą obróbkę. Obróbka kształtująca kształtuje obrabiany detal i nadaje mu pożądany kształt. Ostatnia jest obróbka wykańczająca, która zapewnia wysokiej klasy dokładność i minimalną chropowatość obrabianego detalu.